Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Αίγυπτος: Ελευθεριακό Σοσιαλιστικό Κίνημα


Εμείς οι ελευθεριακοί σοσιαλιστές αγωνιζόμαστε για μια σοσιαλιστική κοινωνία χωρίς τάξεις, μια αντιεξουσιαστική κοινωνία ελεύθερη από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του Κράτους και του Κεφαλαίου. Είμαστε εναντίον της εισαγωγής του Κρατικού καπιταλισμού, όπως αυτά τα καταπιεστικά καθεστώτα που υπήρχαν στις “σοσιαλιστικές” χώρες. Αρνούμαστε και εναντιωνόαμστε στο καπιταλιστικό σύστημα.

Πιστεύουμε ότι η εργατική τάξη είναι ικανή να ηγηθεί ενός τεράστιου συνασπισμού εξεγειρόμενη με επίπονες προσπάθειες για να ανατρέψει την εξουσία τόσο του καπιταλισμού όσο και του κατασταλτικου Κράτους.
Οι άμεσοι στόχοι μας είναι:
1. Διοικητική αποκέντρωση χωρίς κυβερνήτες και δημάρχους, διευθυνόμενη από τοπικά συμβούλια γειτονιάς και περιοχής, δικαίωμα στο λαϊκό έλεγχο με εκλεγμένους ανακλητούς εκπροσώπους των τοπικών συμβουλιών και των επιτροπών πολιτών.

2. Μετατροπή όλων των υπηρεσιών, εταιρειών και χώρων παραγωγής σε συνεργατικές (κοοπερατίβες) αυτοδιευθυνόμενες από τα μέλη τους σε μια δημοκρατική, αποκεντρωμένη κοινωνία μέσω της βοήθειας της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας από το διαχειριστικό Κράτος.

3. Ακύρωση κάθε φορολογικού κινήτρου που είχε δοθεί σε επενδυτές και εισαγωγή μιας προοδευτικής φορολογίας ώστε να ενισχυθούν οι κοοπερατίβες στο χώρο των υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και άλλες.

4. Συνδικαλιστικός πλουραλισμός, ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι σε εργοστάσια και χώρους εργασίας και δημιουργία συνδικάτων από όλους τους κρατικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή όλων των εργαζόμενων στη διεύθυνση των χώρων εργασίας, αυτοδιεύθυνση στα εργοστάσια και τις εταιρείες που είχαν ιδιωτικοποιηθεί εν μέσω του καθεστώτος αδικίας και διαφθοράς κατά την εποχή Μουμπάρακ.

5. Κατάσχεση όλου του χρήματος παράνομης προέλευσης και καταμερισμός του ανάμεσα στις κοοπερατίβες.
6. Σύνταγμα που να εγγυάται όλες τις μοφές ανθρώπινης ελευθερίας, όπως τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του σκέπτεσθαι. Δημιουργία μαις κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αποκεντρωμένης διοίκησης, με μόνιμο λαϊκό έλεγχο από τοπικά συμβούλια και επιτροπές πολιτών που παίρνουν τη θέση της κυβέρνησης και της κεφαλής του Κράτους. Δικαίωμα των εκπροσώπων αυτών να δρουν με βάση τη λαϊκή εντολή για να προτείνουν νόμους ή δημοψηφίσματα.

7. Το Σύνταγμα μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας δεν εξαρτάται από τη νομοθεσία της φιλελεύθερης εξουσίας αλλά μάλλον από τη θέληση των κοοπερατίβων χωρίς κεντρική εξουσία, έτσι ώστε μια κοινωνία χωρίς τάξεις να μπορείνα αυτο-οργανώνεται διαμέσου των λαϊκών και τοπικών επιτροπών, ενάντια στην εξουσία ενός κεντρικού, κατασταλτικού Κράτους.

Ελευθεριακό Σοσιαλιστικό Κίνημα

e-mail: lsm.egypt@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: